ДПА 2013. 11 класс. Информатика

ДПА 2013 з інфоматики. 11 клас

Державна  підсумкова  атестація  (ДПА)  —  важливий  елемент  підбиття  підсумків  навчання  учнів  11-го  класу  середніх  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  навчального предмета  інформатика.  Атестація  дає  змогу  визначити  якість  знань,  отриманих  учнем, ступінь сформованості навичок і вмінь та життєвих компетентностей: уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати, оцінювати та робити висновки.

Збірник призначено для проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11-х  класах  загальноосвітніх  навчальних  закладів  у  формі  атестаційних  робіт.  Він містить 20 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких складається із трьох розділів відповідно до чинних навчальних програм з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів рівнів стандарт, академічний і профільний.

Перший розділ містить 13 завдань, з яких 10 — теоретичних і 3 — практичних, і є обов’язковим для виконання та проведення державної підсумкової атестації незалежно від програми, за якою навчались учні.

Другий розділ містить 1 завдання з теми «Основи алгоритмізації та програмування» і є обов’язковим для виконання учнями, які навчалися за програмами академічного і профільного рівнів.

Третій розділ містить 3 завдання з таких тем: «Автоматизація роботи в офісних програмах за допомогою VBA», «Комп’ютерна графіка» та «Основи веб-дизайну» за програмою профільного  рівня.  Виконання  завдань  третього  розділу  є  обов’язковим  для  учнів,  які навчалися за програмою профільного рівня.

Атестаційні роботи за програмою рівня стандарту учні виконують протягом 90 хвилин, за програмою академічного рівня — 120 хвилин, а за програмою профільного рівня — 180 хвилин.

Збірник завдань для ДПА 2013 з інформатики


Вы можете без смс и регистрации бесплатно скачать 7z архив, в котором находятся сборник заданий с дополнительными файлами для проведения ДПА 2013 по информатике (11 класс).

Если у Вас возникают трудности, то опытный репетитор (Донецк, онлайн занятия) поможет Вам в подготовке к ДПА по информатике.

С уважением, Сергей Бондаренко.