ДПА 2013. 4 класс. Математика. Контрольные работы

реклама

Контрольні роботи з розв’язком

Комбіновані контрольні роботи призначені для державної підсумкової атестації учнів 4 класу з математики. їх зміст розроблено на основі вимог навчальної програми з математики для 1-4 класів (Програми для 1-4 класів середньої загальноосвітньої школи. — К. : Початкова школа, 2006; 2007).

Контрольні роботи дають можливість перевірити рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь та навичок, здатності застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач.

Кожна робота складається з восьми завдань — п’яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1-5); двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю (завдання 6, 7); одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю — розв’язування сюжетної задачі (завдання 8).

Оцінювання контрольної роботи здійснюється таким чином: правильне виконання кожного тестового завдання закритого типу оцінюється в 1 бал; завдання відкритого типу з короткою відповіддю — у 2 бали (якщо таке завдання виконано частково — в 1 бал); правильно розв’язана задача — у 3 бали (якщо неправильно виконано одну дію задачі з трьох-чотирьох, ставиться 2 бали, якщо неправильно виконано дві дії, — 1 бал).

За зроблені учнем виправлення оцінка не знижується.

Максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

реклама

Источники:

  1. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 4-й кл. / О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко, Н.П. Листопад. — К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013. — 104 с.
    ISBN 978-617-626-132-2.
  2. Помічничок для підготовки до державної підсумкової атестації — 2013 з української мови, читання і математики. 4 клас. — Х.: Ранок—НТ, 2013. — 64 с.
    ISBN 978-966-315-175-5.