Приклади роботи в ОС Windows 7. Приклад 2

Приклад 2.

1. На будь-якому Локальному диску створити папку з ім‘ям Праця.

Завантажити Провідник → в області переходів вибрати Комп‘ютер та потрібний диск;
Створити папку можна одним із способів:

 • в меню вибрати Створити папку → набрати слово Праця в полі імені папки і натиснути [Enter];
 • визвати контекстне меню → вибрати Створити → вибрати Папку → набрати слово Праця в полі імені папки і натиснути [Enter];
 • натиснути клавішу [Alt] → з‘явиться рядок меню → в ньому вибрати Файл → вибрати Створити → вибрати Папку → набрати слово Праця в полі імені папки і натиснути [Enter].

2. Додати папку Праця до бібліотеки Документи.

 • виділити папку Праця → в меню (або в контекстному меню папки) вибрати Включити до бібліотеки → вибрати Документи.


Для створення нової бібліотеки потрібно вибрати Створити бібліотеку. Для видалення папки з бібліотеки вибрати Видалити розташування з бібліотеки в контекстному меню папки.

3. Знайти всі текстові документи.

 • нажати клавіші [Win]+[E];
 • у рядку Пошук: Комп‘ютер ввести *.txt і натиснути [Enter].

4. Скопіювати в папку Праця три будь-яких текстових файли з результатів пошуку.

Зажати клавішу [Ctrl] та вибрати лівою кнопкою миші потрібні файли. Скопіювати файли можна наступними способами:

 • перетягнути мишею (зажата ліва кнопка миші) виділені файли до папки Праця бібліотеки Документи та відпустити кнопку миші;
 • перетягнути мишею (зажата права кнопка миші) виділені файли до папки Праця бібліотеки Документи, відпустити кнопку миші та в контекстному меню вибрати Копіювати сюди.
 • натиснути клавіші [Ctrl]+[C] → перейти до папки Праця → натиснути клавіші [Ctrl]+[V];
 • контекстне меню Копіювати→ перейти до папки Праця → контекстне меню Вставити.

5. Видалити один із файлів папки Праця в Кошик.

Видалити файл можна одним із способів:

 • виділити його клацанням лівої кнопки миші, а потім натиснути клавішу [Delete] на клавіатурі;
 • перетягнути файл правою або лівою кнопкою миші в Кошик;
 • клацнути на піктограмі файлу правою кнопкою миші і, у меню, що з’явиться, вибрати команду Видалити.

Якщо при видаленні затиснути клавішу [Shift], то таким чином можна видалити файли без введення в Кошик.

6. Відновити вилучений файл із Кошика.

Відновити файл із Кошика можна одним із способів:

 • подвійним клацанням миші на піктограмі відкрити Кошик, перетягнути з нього мишею файл на попереднє місце;
 • виділити вилучений файл у Кошику та вибрати в меню Відновити цей елемент
 • клацнути на піктограмі вилученого файлу правою кнопкою миші й у меню, що з‘явиться, вибрати команду Відновити. Файл буде відновлений у папці, із якої був вилучений;
 • закрити вікно Кошика.

7. Скопіювати в папку Праця з бібліотеки Зображення усі файли зображень з розширенням .png і довжиною імені, рівної трьом символам.

 • завантажити Провідник;
 • вибрати бібліотеку Зображення;
 • у рядку Пошук: Зображення ввести ???.png і натиснути [Enter];
 • виділити файли для копіювання одним із способів:

а) у вікні пошуку клацнути на піктограмі першого файлу, натиснути клавішу [Shift] і, не відпускаючи її, клацнути на останньому файлі списку. Усі файли будуть виділені;

б) натиснути клавіші [Ctrl]+[A];

в) натиснути клавішу [Alt] → з‘явиться рядок меню → в ньому вибрати Редагування → вибрати Виділити все;

 • схопити правою кнопкою миші будь-який з виділених файлів і перетягнути в папку Праця;
 • у меню, що з‘явиться, вибрати команду Копіювати сюди.

8. Визначити наявність вільного місця на знімному диску.

 • вставити знімний диск в USBпорт;
 • відкрити вікно програми Комп‘ютер;
 • виділити знімний диск;
 • у меню вибрати Властивості;
 • дані про заповнювання диска будуть представлені в діалоговому вікні, що відкрилося.

9. Скопіювати на знімний диск папку Спільні зображення.

 • вставити знімний диск в USBпорт, якщо його там немає;

а) перший спосіб:

 • натиснути клавіші [Win]+[E] для запуску програми Комп‘ютер;
 • двічі клацнути на знімному диску;
 • натиснути клавіші [Win]+[] для розташування вікна по правому краю Робочого стола;
 • відкрити програму Провідник;
 • перейти до папки Спільні зображення бібліотеки Зображення;
 • натиснути клавіші [Win]+[] для розташування вікна по лівому краю Робочого стола;
 • перетягнути папку Спільні зображення до знімного диску. Папка Спільні зображення з усіма файлами, що утримувалися в ній, буде скопійована на знімний диск;


б) другий спосіб:

 • відкрити програму Провідник;
 • перейти до папки Спільні зображення бібліотеки Зображення;
 • натиснути правою кнопкою миші на папці Спільні зображення та в контекстному меню папки вибрати Надіслати → Ім‘я знімного диска;
 • закрити вікна на Робочому столі.

10. На Робочому столі створити ярлик програми Paint.

Створювати ярлики можна різними способами. Розглянемо деякі з них.
а) Використання контекстно – залежного меню Робочого столу:

 • клацнути на Робочому столі правою кнопкою миші;
 • у меню, що з‘явиться, вибрати послідовно команди СтворитиЯрлик;
 • у діалоговому вікні Створення ярлика, що з‘явиться, клацнути на кнопці Огляд…;
 • перейти до папки C:\Windows\System32\, знайти файл mspaint, клацнути на ньому та натиснути ОК;
 • у діалоговому вікні клацнути на кнопці Далі;
 • набрати назву ярлика у відведеному для нього полі;
 • клацнути на кнопці Готово.

На Робочому столі з‘явиться ярлик програми Paint.
б) Використання програми Комп‘ютер:

 • відкрити вікно програми Комп‘ютер;
 • двічі клацнути на піктограмі диска С:. З’явиться вікно, що відображає всі папки й файли диска С: ;
 • подвійним клацанням миші відкрити папку Windows. З’явиться вікно з її вмістом;
 • відшукати в папці Windows папку System32, а в ній файл MSPAINT;
 • клацнути правою кнопкою миші на піктограмі файлу MSPAINT і, не відпускаючи її, перетягнути файл на Робочий стіл;
 • відпустити кнопку миші, а потім лівою кнопкою, у меню, що з’явиться, вибрати команду Створити ярлики;

Ярлик з’явиться на Робочому столі.

 • закрити усі відкриті вікна на Робочому столі.

в) Використання пошуку:

 • натиснути клавіші [Win]+[E];
 • здійснити перехід C: → WindowsSystem32;
 • у полі Пошук: System32 набрати mspaint і натиснути [Enter];
 • знайдений файл буде виведений у вікні пошуку;
 • клацнути правою кнопкою миші на потрібнім файлі та у меню, що з‘явиться, вибрати НадіслатиРобочій стіл (створити ярлик);
 • закрити вікно.

11. Перемістити в папку Праця ярлик програми MSPAINT .

 • подвійним клацанням миші відкрийте папку Праця;
 • правою кнопкою миші перетягнути ярлик MSPAINT у папку Праця. Відпустити кнопку і, у меню, що з‘явиться, вибрати команду Перемістити сюди.

Для переміщення можна використовувати і ліву кнопку миші, але при цьому не буде виводитися меню операцій.

12. Перейменувати папку Праця в Робота.

 • клацнути правою кнопкою на піктограмі папки Праця;
 • у контекстному меню, що з’явиться, вибрати команду Перейменувати;
 • ввести нове ім‘я папки (Робота) і натиснути [Enter].

13. Переглянути й записати властивості папки Робота.

 • клацнути правою кнопкою миші на піктограмі папки Робота;
 • у меню, що з’явиться, вибрати команду Властивості;
 • в діалоговому вікні, що з’явиться, переглянути властивості папки: тип, розмір, дату створення тощо;
 • закрити вікно властивостей.

14. Видалити папку Робота без введення в Кошик.

 • виділити папку Робота;
 • натиснути клавіші [Shift]+[Delete].

Поделиться

Больше материалов

Материалы по теме