Створення запитів в MS Access 2010

Спочатку рекомендуємо ознайомитися з основними поняттями реляційних баз даних, з об’єктами СУБД MS Access, зі створенням таблиць та форм та з основними поняттями та видами запитів СУБД MS Access 2010.
Розглянемо створення запитів у режимі конструктора.

Створення запиту

«Создание» → «Запросы – Конструктор запросов»

Потім в діалоговому вікні «Добавление таблицы» вибрати потрібні об’єкти (таблиці, запити, таблиці або запити) та натиснути «Добавить».

Приклад 1

Створити запит на вибірку «Замовлення», в результаті виконання якого з БД вибирається інформація: Дата, Клієнт, Товар, Ціна та Сума замовлення. Виконати сортування по датах, всередині по клієнтах, потім по товарах.

У діалоговому вікні «Добавление таблицы» виберемо всі три таблиці. Для додавання потрібних полів достатньо двічі клацнути на кожному з цих полів у відповідних таблицях. Для зміни назви поля «Найменування клієнта» на «Клієнт» треба встановити курсор миші у відповідне поле та натиснути поєднання клавіш Shift+F2. В діалоговому вікні «Область ввода» встановити курсор до назви поля, ввести потрібну назву та поставити двокрапку. Аналогічно перейменувати «Найменування товару» на «Товар».

Для створення поля «Сума замовлення» треба перемножити ціну з таблиці «Довідник товарів» на кількість з таблиці «Дані про замовлення». Скористуємось будівником виразів: клацнути на пустому полі, натиснути кнопку «Построитель»  («Работа с запросами – Конструктор» → «Настройка запроса – Построитель») або ПКМ на пустому полі та вибрати «Построить».


В діалоговому вікні «Построитель выражений» виконати: «ввести Сума замовлення: – перейти до таблиці Довідник товарів – вставити Ціна – вставити знак множення * – перейти до таблиці Дані про замовлення – вставити Кількість».

Для сортування по датах, всередині по клієнтах, а потім по товарах треба в рядку «Сортировка:» під необхідними полями вибрати «по возрастанию» або «по убыванию».

Для запуску запиту натиснути  «Выполнить» («Работа с запросами»: «Конструктор» → «Результаты»: «Выполнить») або змінити вид. Якщо результат не задовольняє, то повертаємося до конструктору (змінити вид) та вносимо потрібні зміни, якщо ж задовольняє, то закриваємо вікно. На запитання програми щодо збереження зміни макету або структури об’єкту натискаємо «Да», у вікні «Сохранение» вводимо ім’я запиту «Замовлення» та натиснемо «ОК».

Приклад 2

Створити запит на вибірку «Замовлення чорносливу», в результаті виконання якого з БД вибирається інформація: Товар, Клієнт, Сума замовлення чорносливу.

Запит «Замовлення чорносливу» створимо на основі запиту «Замовлення». У діалоговому вікні «Добавление таблицы» на вкладці «Запросы» виберемо запит «Замовлення». Додамо необхідні поля. Змінимо назву поля «Сума замовлення» на «Сума замовлення чорносливу». У рядку «Условие отбора:» під полем «Товар» запишемо вираз, що містить у собі загальну частину з Чорнослив з кісточками та Чорнослив без кісточок, наприклад *слив*, де * – означає безліч символів. Запускаємо запит, перевіряємо інформацію, закриваємо запит та зберігаємо під назвою «Замовлення чорносливу».

Приклад 3

Створити запит на вибірку «Замовлення 12 лютого 2010 року», в результаті виконання якого з БД вибирається інформація: Товар, Клієнт, Дата.

Приклад 4

Створити запит «Сума замовлень по клієнтах», в результаті виконання якого з БД вибираються підсумкові дані про суму замовлень товарів по кожному клієнту.

Для створення підсумкового запиту нам знадобиться рядок «Групповая операция:» («Показать или скрыть – Итоги»), де під полем «Сума замовлення» вибираємо Sum.

Приклад 5

Створити перехресний запит «Перехресний», в якому відображується сума замовлень товарів по кожному клієнту.

Міняємо тип запиту на перехресний («Тип запроса – Перекрёстный»). У рядку «Групповая операция:» під полем «Сума замовлення» вибираємо Sum, в рядку «Перекрестная таблица» під полями «Клієнт», «Товар» та «Сума замовлення» відповідно вибираємо «Заголовки столбцов», «Заголовки строк» та «Значение».

Приклад 6

Створити параметричний запит, в результаті виконання якого з БД вибирається інформація про замовлення конкретного товару по датах і клієнтам із зазначенням суми передоплати.

Для створення параметричного запиту потрібно в рядку «Условие отбора:» під необхідним полем ввести Like “*” & [введіть потрібний товар] & “*” (в квадратних дужках вводиться повідомлення для користувача). Після запуску запиту з’явиться діалогове вікно для введення параметру, де користувач вводить потрібну інформацію.

Приклад 7

Створити запит «Подорожчання кураги» на оновлення таблиці «Довідник товарів», в результаті виконання якого ціна на курагу збільшується на 25%.

Додамо таблицю Довідник товарів, змінимо вид запиту («Тип запроса – Обновление»), додамо поля «Ціна» та «Найменування товару». У рядку «Обновление:» під полем «Ціна» викличемо будівник виразів та введемо необхідну формулу. У рядку «Условие отбора:» під полем «Найменування товару» запишемо «Курага». Після запуску запиту та підтвердження усіх повідомлень ціна на курагу збільшиться на 25% в таблиці «Довідник товарів».

Приклад 8

На основі запиту «Замовлення» створити запит «Створення таблиці», в результаті виконання якого буде створена таблиця «Сума замовлень клієнтів».

Для створення цього запиту додаємо всі поля із запиту «Замовлення», міняємо вид запиту («Тип запроса – Создание таблицы»), в діалоговому вікні «Создание таблицы» вписуємо ім’я «Сума замовлень клієнтів» та натискаємо «ОК», закриваємо та зберігаємо запит під назвою «Створення таблиці». Після запуску запиту та підтвердження усіх повідомлень в БД створиться нова таблиця «Сума замовлень клієнтів».

Приклад 9

Створити запит «Видалення кураги» на видалення записів з таблиці «Сума замовлень клієнтів», в результаті виконання з таблиці видаляється товар курага.

Додаємо таблицю «Сума замовлень клієнтів», міняємо вид запиту («Тип запроса – Удаление»), додаємо поле «Товар», у рядку «Условие отбора:» під полем «Товар» записуємо «Курага». Після запуску запиту та підтвердження усіх повідомлень в таблиці «Сума замовлень клієнтів» знищаться усі записи стосовно кураги.


Продовження: створення звітів в СУБД MS Access 2010; Запросы в Access 2013 с помощью элементов формы.

Поделиться

Больше материалов

Материалы по теме