Microsoft Access — реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом Access можно писать приложения, работающие с базами данных.

Записи

Access 2013

ДПА 2013 по инфоматике. 11 класс. Задание 12 (В.1)

В рамках подготовки к ДПА по информатике предлагаем задание по…
Access 2013

Запросы в Access 2013 с помощью элементов формы

Предлагаем вспомнить теоретические материалы по теме Access:…

Об'єкти СУБД Access

Microsoft Access є реляційною СУБД із табличною структурою даних.…
Реляционная база данных

Основні поняття реляційних БД: нормалізація, зв'язок та ключі

База даних - це інтегрована сукупність структурованих і взаємозалежних…

Створення звітів в MS Access 2010

Спочатку рекомендуємо ознайомитися з основними поняттями реляційних…

Створення запитів в MS Access 2010

Спочатку рекомендуємо ознайомитися з основними поняттями реляційних…

Запити в СУБД MS Access: основні поняття та види

Запити - спеціальні об'єкти, призначені для вибірки даних з таблиць…

Створення таблиць та форм в СУБД MS Access 2010

Процес створення комп'ютерної БД полягає в перенесенні інформації…