ВНО 2010 по математике [задания 1-6]

Задание 1

Розв’яжіть нерівність $$10-3x>4.$$

АБВГД
 $$(-2;\infty)$$ $$(2;\infty)$$$$(-3;\infty)$$$$(-\infty;-2)$$$$(-\infty;2)$$

Решение:

$$10-3x>4\Rightarrow 3x<6\Rightarrow x<2$$

Ответ: Д.

Задание 2

Обчисліть $$\frac{5}{9}\cdot 0.3.$$

АБВГД
 $$\frac{1}{6}$$ $$\frac{5}{3}$$ $$\frac{1}{8}$$$$\frac{8}{19}$$$$\frac{1}{30}$$

Решение:

$$\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{10}=\frac{1}{6}$$

Ответ: А.

Задание 3

За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі $$0.5\%$$ від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32000 грн?

АБВГД
 16 грн 64 грн160 грн 320 грн 1600 грн

Решение:

$$32000\cdot0.5\%=32000\cdot \frac{5}{1000}=160$$

Ответ: В.

Задание 4

На рисунку зображено вектор $$\vec{a}.$$

Який із наведених векторів дорівнює вектору $$-\frac{2}{3}\vec{a}?$$

Решение:

Вектор $$\vec{a}$$ направлен в правый верхний угол квадрата со стороной 3 клетки. Искомый вектор $$-\frac{2}{3}\vec{a}$$ должен быть направлен  в левый  нижний угол квадрата со стороной 2 клетки. Данный вектор изображен на рисунке Д.

Ответ: Д.

Задание 5

Спростіть вираз $$\frac{b^2\cdot b^{10}}{b^4},$$ де $$b\neq 0.$$

АБВГД
 $$b^{16}$$$$b^{8}$$$$b^{5}$$$$b^{4}$$ $$b^{3}$$

Решение:

$$\frac{b^2\cdot b^{10}}{b^4}=b^{2+10-4}=b^8$$

Ответ: Б.

Задание 6

На рисунку зображено розгортку многогранника. Визначте кількість його вершин.

АБВГД
 10 98 6 5

Решение:

Соберем фигуру. Получилось 6 вершин.

Ответ: Г.

Поделиться

Обратите внимание

ВНО 2010 по математике [задания 7-12]

Задание 7 Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $$2^x=frac{1}{8}?$$ АБВГД $$(-6;-4]$$$$(-4;-2]$$ $$(-2;0]$$$$(0;2]$$ $$(2;4]$$

ВНО 2010 по математике [задания 13-18]

Задание 13 Спростіть вираз $$left ( 1-cos^2alpha right )text{ctg}^2alpha.$$ АБВГД $$cos^2alpha$$ $$sin2alpha$$ $$frac{sin^4alpha}{cos^2alpha}$$$$sin^2alpha$$ $$text{tg}^2alpha$$ Решение:

ВНО 2010 по математике [задания 19-24]

Задание 19 Якому з наведених проміжків належить число $$sqrt{30}?$$ АБВГД (1;2) (2;3) (3;4) (4;5) (5;6) Решение:

ВНО 2010 по математике [задания 25-30]

Задание 25 На рисунку зображено ескіз графіка функції $$y=ax^2+bx+c.$$Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів $$a, b, c.$$

ВНО 2010 по математике [задания 31-36]

Решение тестовых заданий 31-36 ВНО (ЗНО) - 2010 по математике. Основное тестирование. 1 сессия.

Материалы по теме

ЗНО — 2010 з математики. 1 сесія. Онлайн тест

Пройдите онлайн тест первой сессии внешнего независимого оценивания по математике за 2010...

Тестовые задания ЗНО — 2010 (2 сессия)

Тестовые задания второй сессии ЗНО (ВНО) 2010 по математике в формате PDF

Тестовые задания ЗНО — 2010 (1 сессия)

Тестовые задания первой сессии ЗНО (ВНО) 2010 по математике в формате PDF

ВНО 2010 по математике [задания 31-36]

Решение тестовых заданий 31-36 ВНО (ЗНО) - 2010 по математике. Основное тестирование. 1 сессия.