ВНО 2010 по математике [задания 7-12]

Задание 7

Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $$2^x=\frac{1}{8}?$$

АБВГД
 $$(-6;-4]$$$$(-4;-2]$$ $$(-2;0]$$$$(0;2]$$ $$(2;4]$$

Решение:

$$2^x=2^{-3}\Rightarrow x=-3\in (-4;-2]$$

Ответ: Б.

Задание 8

Сума градусних мір двох кутів паралелограма дорівнює $$150^{\circ}.$$ Знайдіть градусну міру більшого кута паралелограма.

АБВГД
 $$75^{\circ}$$ $$95^{\circ}$$$$105^{\circ}$$$$115^{\circ}$$$$120^{\circ}$$

Решение:

Сумма углов параллелограмма $$ABCD$$ равна $$360^{\circ}.$$

$$\measuredangle A+\measuredangle B+\measuredangle C+\measuredangle D=360^{\circ}$$

$$\measuredangle A=\measuredangle C,\measuredangle B=\measuredangle D, \measuredangle A+\measuredangle D=\measuredangle B+\measuredangle C=180^{\circ}$$

$$\measuredangle A=\measuredangle C=\frac{150^{\circ}}{2}=75^{\circ}\Rightarrow \measuredangle B=\measuredangle D=180^{\circ}-75^{\circ}=105^{\circ}$$

Ответ: В.

Задание 9

Обчисліть $$\log_{3}18-\log_{3}2.$$

АБВГД
2 3$$\log_{3}16$$ 6 9

Решение:

$$\log_{3}18-\log_{3}2=\log_{3}\frac{18}{2}=\log_{3}3^2=2$$

Ответ: А.

Задание 10

До кола проведено дотичну $$AB$$ ($$B$$ — точка дотику) та січну $$AC,$$ що проходить через центр $$O$$ кола (див. рисунок). Знайдіть градусну міру кута $$COB,$$ якщо $$\angle OAB=35^{\circ}.$$

АБВГД
 $$105^{\circ}$$ $$115^{\circ}$$$$120^{\circ}$$ $$125^{\circ}$$$$145^{\circ}$$

Решение:

 Касательная к окружности перпендикулярна радиусу в точке касания, значит $$\angle OBA=90^{\circ}\Rightarrow \angle BOA=90^{\circ}-35^{\circ}=55^{\circ}$$

$$\Rightarrow \angle COB=180^{\circ}-55^{\circ}=125^{\circ}$$

Ответ: Г.

Задание 11

У саду ростуть 60 дерев: 28 яблунь, 20 вишень і 12 абрикос. На одній із діаграм правильно зображено розподіл дерев у саду. Укажіть цю діаграму.

Решение:

$$\frac{12}{60}<\frac{20}{60}<\frac{28}{60},$$ т.е. абрикосы < вишни < яблони

яблони: $$\frac{20}{60}=\frac{1}{3}<\frac{28}{60}<\frac{30}{60}=\frac{1}{2}$$

вишни: $$\frac{20}{60}=\frac{1}{3}$$

абрикосы: $$\frac{12}{60}=\frac{1}{5}$$

Этим условиям удовлетворяет лишь данная диаграмма:

Ответ: Д.

Задание 12

На рисунку зображено куб $$ABCDA_{1}B_{1}C_{1}D_{1}.$$ Перерізом куба площиною, що проходить через точки $$A,C,C_{1}$$ є:

АБВГД
 прямокутний  трикутник рівносторонній трикутник прямокутник ромб трапеція

Решение:

 Проведем сечение.

Получили прямоугольник $$ACC_{1}A_{1}$$

Ответ: В.

Поделиться

Обратите внимание

ВНО 2010 по математике [задания 1-6]

Задание 1 Розв'яжіть нерівність $$10-3x>4.$$ АБВГД $$(-2;infty)$$ $$(2;infty)$$$$(-3;infty)$$$$(-infty;-2)$$$$(-infty;2)$$ Решение: $$10-3x>4Rightarrow...

ВНО 2010 по математике [задания 13-18]

Задание 13 Спростіть вираз $$left ( 1-cos^2alpha right )text{ctg}^2alpha.$$ АБВГД $$cos^2alpha$$ $$sin2alpha$$ $$frac{sin^4alpha}{cos^2alpha}$$$$sin^2alpha$$ $$text{tg}^2alpha$$ Решение:

ВНО 2010 по математике [задания 19-24]

Задание 19 Якому з наведених проміжків належить число $$sqrt{30}?$$ АБВГД (1;2) (2;3) (3;4) (4;5) (5;6) Решение:

ВНО 2010 по математике [задания 25-30]

Задание 25 На рисунку зображено ескіз графіка функції $$y=ax^2+bx+c.$$Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів $$a, b, c.$$

ВНО 2010 по математике [задания 31-36]

Решение тестовых заданий 31-36 ВНО (ЗНО) - 2010 по математике. Основное тестирование. 1 сессия.

Материалы по теме

ЗНО — 2010 з математики. 1 сесія. Онлайн тест

Пройдите онлайн тест первой сессии внешнего независимого оценивания по математике за 2010...

Тестовые задания ЗНО — 2010 (2 сессия)

Тестовые задания второй сессии ЗНО (ВНО) 2010 по математике в формате PDF

Тестовые задания ЗНО — 2010 (1 сессия)

Тестовые задания первой сессии ЗНО (ВНО) 2010 по математике в формате PDF

ВНО 2010 по математике [задания 31-36]

Решение тестовых заданий 31-36 ВНО (ЗНО) - 2010 по математике. Основное тестирование. 1 сессия.