Задание 1 (произведение, транспонирование и сумма матриц)

Рекомендуем ознакомиться с теоретическими материалами по линейной алгебре: элементы теории матриц.

Найти значение выражения $$A^2B-2B+C^{T},$$ если

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1\\ -1 & 0& 3\\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 1 & 5\\ 0 & 1\\ 3& 0 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} -1 & 4 & -10\\ 0& 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Решение:

$$A^2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1\\ -1 & 0& 3\\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1\\ -1 & 0& 3\\ 4 & 5 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 5 & 3\\ 11 & 15& 5\\ 7 & 10 & 23 \end{pmatrix}$$

$$A^2B=\begin{pmatrix} 5 & 5 & 3\\ 11 & 15& 5\\ 7 & 10 & 23 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 5\\ 0 & 1\\ 3 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 14 & 30\\ 26 & 70\\ 76 & 45 \end{pmatrix}$$

$$-2B=-2\begin{pmatrix} 1 & 5\\ 0 & 1\\ 3 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 & -10\\ 0&-2 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C^{T}=\begin{pmatrix} -1 & 0\\ 4 & 2\\ -10&5 \end{pmatrix}$$

$$A^2B-2B+C^{T}=\begin{pmatrix} 14 & 30\\ 26 & 70\\ 76 & 45 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -2 & -10\\ 0 & -2\\ -6 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} -1 & 0\\ 4 & 2\\ -10&5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 11 & 20\\ 30 &70 \\ 60 & 50 \end{pmatrix}$$

Поделиться

Больше заданий

Задание 58 (неравенства)

Решить неравенство $$\sqrt{x+6} > \sqrt{x+1} + \sqrt{2x-5}$$

Задание 50 (логарифмы)

Решение задания 50 на свойства логарифмов из группы ВКонтакте..

Задание 3 (формулы сокращенного умножения, степени)

Упростить выражение: $$(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^{16}+1)-2^{32}$$ Решение: Рекомендуем ознакомиться с материалами по теме: Формулы сокращенного...

Задание 39 (текстовая задача на движение)

Продолжаем готовиться к ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО) по математике. Предлагаем Вашему вниманию текстовую задачу на движение. Задача

Задание 36 (ЕГЭ. B12 №27970)

В рамках подготовки к ДПА и ЗНО предлагаем Вашему вниманию задание, являющееся прототипом задания B12 №27970 на ЕГЭ.

Материалы по теме

Мішаний добуток векторів

Мішаний добуток векторів Мішаним добутком векторів $$vec{a},;vec{b},;vec{c}$$ називається...

Векторний добуток векторів

Векторний добуток векторів Векторним добутком векторів $$vec{a}$$ і...

Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів Скалярним добутком векторів $$vec{a}$$ і...

Вступні означення, зміст та властивості лінійних операцій над векторами

Вектором називається направлений відрізок (упорядкована пара точок)....

Системи координат

Для визначення положення довільної точки використовуються різні системи координат. Положення точки у...

Питання існування розв’язків систем лінійних рівнянь

Розглянемо систему лінійних рівнянь СЛР в загальному вигляді

Задание 2 (определители 3 и 4 порядка)

Перед тем, как приступать к решению задания, рекомендуем ознакомиться с элементами теории...

Модифікований метод Гауса для розв’язання систем лінійних рівнянь

Розглянемо модифікований метод Гауса (метод повного виключення невідомих) на прикладі неоднорідної системи...

Розв’язування систем лінійних рівнянь

Прежде чем приступать к рассмотрению данной темы, рекомендуем ознакомиться с элементами теории...

Елементи теорії визначників і матриць

Основні означення Запис $$A_{(ntimes m)}$$ слід читати, як...