ЗНО 2013 по математике (1 сессия). 22 задание

Задание 22

У прямокутній системі координат на площині $$xy$$ задано точки $$O(0;0)$$ і $$A(6;8).$$ З точки $$A$$ на вісь $$x$$ опущено перпендикуляр. Точка $$B$$ – основа цього перпендикуляра. Установіть відповідність між величиною (1-4) та її числовим значенням (А-Д).

Величина

1. ордината точки $$B$$

2. довжина вектора $$\vec{OA}$$

3. довжина радіуса кола, описаного навколо трикутника $$OAB$$

4. відстань від точки $$A$$ до осі $$x$$

Числове значення

А. 0

Б. 5

В. 6

Г. 8

Д. 10

Решение:

Начертим рисунок

Ордината точки $$B$$ равна 0. Т.е. получили соответствие 1-А.

Для нахождения длины вектора сначала найдем его координаты $$\vec{OA}(6;8)$$. Длину вектора найдем по формуле $$|\vec{OA}|=\sqrt{6^2+8^2}=\sqrt{100}=10.$$ Т.е. получили соответствие 2-Д.

Длина радиуса окружности, описанной около прямоугольного треугольника $$OAB,$$ равна 5 ($$OA$$ – диаметр). Т.е. получили соответствие 3-Б.

Расстояние от точки $$A$$ до оси $$x$$ равно 8. Т.е. получили соответствие 4-Г.

Поделиться

Обратите внимание

Материалы по теме