ДПА 2013. 9 класс. Задания по математике

реклама

Варіанти тестових завдань з математики.

Посібник «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики. 9 клас» призначено для проведення державної підсумкової атестації з математики в дев’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів, а також перевірки знань і вмінь учнів протягом навчального року. Він містить 50 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких складається із чотирьох частин. Ці частини відрізняються за формою тестових завдань і за рівнем їх складності. Зміст усіх завдань відповідає чинній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів та програмі для шкіл, ліцеїв і гімназій з поглибленим вивченням математики.

Учні загальноосвітніх класів виконують усі завдання першої, другої та третьої частин атестаційної роботи.

Учні класів з поглибленим вивченням математики викопують завдання першої, другої, третьої та четвертої частин.

Державна підсумкова атестація з математики проводиться протягом 3 академічних годин для учнів загальноосвітніх класів. Учні класів з поглибленим вивченням математики виконують атестаційну роботу протягом 4 академічних годин.

У першій частині кожної атестаційної роботи пропонується 12 завдань з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання наведено чотири можливі варіанти відповіді, з яких тільки одна є правильною. Завдання з вибором однієї відповіді вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указано тільки одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-яких міркувань, що пояснюють його вибір.

Правильне розв’язання кожного завдання першої частини 1.1-1.12 оцінюється одним балом.

Якщо у бланку відповідей указано правильну відповідь, то за це завдання нараховується 1 бал, якщо ж указана учнем відповідь є неправильною, то виконання завдання оцінюється у 0 балів.

Друга частина атестаційної роботи складається із 4 завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Завдання цієї частини вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана тільки правильна відповідь (наприклад, число, вираз, корені рівняння тощо). Усі необхідні обчислення, перетворення тощо учні виконують на чернетках.

Правильне розв’язання кожного із завдань 2.1-2.4 оцінюється двома балами: якщо у бланку відповідей указано правильну відповідь до завдання, то за це нараховується 2 бали, якщо ж указана учнем відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. Часткове виконання завдання другої частини (наприклад, якщо учень правильно знайшов один з двох коренів рівняння або розв’язків системи рівнянь) оцінюється 1 балом.

Третя і четверта частини атестаційної роботи складаються із завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Такі завдання вважаються виконаними правильно, якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування з обґрунтуванням кожного його етапу та дав правильну відповідь.

Завдання третьої та четвертої частин атестаційної роботи учень виконує на аркушах зі штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу. Формулювання завдань третьої і четвертої частин учень не переписує, а вказує тільки номер завдання.

Правильне розв’язання завдання 3.1 оцінюється чотирма балами, а кожне із завдань 3.2, 3.3, 4.1м, 4.2м — шістьма балами.

реклама

Источник: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9-й кл. / О.І. Глобін та ін. — К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2013. — 168 с.: іл.
ISBN 978-617-626-134-6.

Ответы

Ответы ДПА 2013 для 9 класса в формате pdf.