Об’єкти СУБД Access

Microsoft Access є реляційною СУБД із табличною структурою даних. Це означає, що таблиці являють собою основний об’єкт збереження даних.
Основні можливості СУБД Microsoft Access:

 • проектування базових об’єктів – двовимірні таблиці з полями різних типів даних;
 • створення зв’язків між таблицями, з підтримкою цілісності даних, каскадного відновлення полів і каскадного видалення записів;
 • введення, зберігання, перегляд, сортування, зміна й вибірка даних з таблиць із використанням різних засобів контролю інформації, індексування таблиць і апарата алгебри логіки;
 • створення, модифікація й використання похідних об’єктів (запитів, форм і звітів).

Microsoft Access працює з об’єктами шести типів: таблицями, формами, запитами, звітами, модулями, макросами.

Таблиці

Таблиця – двовимірна таблиця, яка використовуються для зберігання даних у реляційних базах даних. Дані зберігаються в записах, які складаються з окремих полів. Кожна таблиця містить інформацію про сутності певного типу (наприклад, товарах).

Крім даних, таблиці Access містять:

 • інформацію про зовнішній вигляд таблиці (шрифти для відображення текстових даних, ширину стовпців, кольори і фон  тощо);
 • інформацію про властивості таблиці як цілого (зв’язки між полями таблиць, ключові поля тощо);
 • інформацію про властивості полів.

Запити

Запит – засіб для відбору даних, що задовольняють певним умовам. За допомогою запитів можна вибрати з бази даних необхідну інформацію.

Більш детальніше про запити можна прочитати в статті Запити в  СУБД MS Access: основні поняття та види

Форми

Форма – засіб, який дозволяє спростити процес уведення або зміни даних у таблицях БД, що забезпечує введення даних.

Форми створюються з набору окремих елементів управління.

Зовнішній вигляд форми вибирається залежно від того, з якою метою вона створюється. Форми Access  дозволяють виконувати завдання, які не можна виконати в режимі таблиці. Форми дозволяють обчислювати значення й виводити на екран результат. Джерелом даних для форми є записи таблиці або запиту.

Форма надає можливості для:

 • уведення й перегляду інформації бази даних;
 • зміни даних;
 • друку;
 • створення повідомлень.

Звіти

Звіт – засіб, який дозволяє добути з бази потрібну інформацію та представити її у вигляді, зручному для сприйняття, а також підготувати її для друку.

У сучасних СУБД звіти можуть бути виведені на екран, принтер або вихідний файл для наступної передачі даних.  Крім того, у СУБД Access останніх версій включений спеціальний об’єкт — Страницы —, що дозволяє розміщати вихідні дані на Web-Сторінках. Процес створення звітів подібний  створенню форм.

Джерелом даних для звіту може бути таблиця або запит. Крім даних, отриманих з таблиць, у звіті можуть відображатися обчислені за вихідними даними значення, наприклад підсумкові суми.

Звіти й форми Access мають багато спільного. Однак, на відміну від форм, звіти не призначені для введення й виправлення даних у таблицях. Вони дозволяють лише переглядати й друкувати дані. У звіті неможливо змінити вихідні дані за допомогою елементів управління, як це можна зробити за допомогою форм. Хоча у звітах можна використовувати такі ж елементи управління для зазначення стану перемикачів, прапорців і списків.

Макроси і код

Макрос – набір макрокоманд, який створюється користувачем для автоматизації виконання конкретних операцій.

Модуль – об’єкт, що містить програми, написані мовою Visual Basic і які застосовуються в деяких випадках для обробки даних.

Источник: Інформаційні системи і технології.: навч. посіб. по базовій підготовці студ. рівня бакалавр і спеціаліст ден. і заоч. форм навчання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. інформ. систем і технологій упр.; Н. М. Спіцина, Т.В. Шабельник, С.В. Бондаренко – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011.- 290c.

Поделиться

Больше материалов

Материалы по теме