ЗНО 2010. Решения

ВНО 2010 по математике [задания 1-6]

Задание 1 Розв'яжіть нерівність $$10-3x>4.$$ АБВГД $$(-2;infty)$$ $$(2;infty)$$$$(-3;infty)$$$$(-infty;-2)$$$$(-infty;2)$$ Решение: $$10-3x>4Rightarrow 3x<6Rightarrow x<2$$ Ответ: Д. Задание 2 Обчисліть $$frac{5}{9}cdot 0.3.$$ АБВГД $$frac{1}{6}$$ $$frac{5}{3}$$ $$frac{1}{8}$$$$frac{8}{19}$$$$frac{1}{30}$$ Решение: $$frac{5}{9}cdotfrac{3}{10}=frac{1}{6}$$ Ответ: А. Задание 3 За видачу свідоцтва про право на спадщину стягується державне мито в розмірі $$0.5%$$ від вартості майна, що успадковується. Скільки державного мита повинен сплатити спадкоємець, якщо вартість майна, що успадковується, становить 32000 грн? АБВГД 16 грн 64 грн160 грн 320 грн 1600 грн Решение: $$32000cdot0.5%=32000cdot frac{5}{1000}=160$$ Ответ: В. Задание 4 На рисунку зображено вектор $$vec{a}.$$ Який із наведених векторів дорівнює вектору $$-frac{2}{3}vec{a}?$$ Решение: Вектор $$vec{a}$$ направлен...

ВНО 2010 по математике [задания 7-12]

Задание 7 Якому з наведених проміжків належить корінь рівняння $$2^x=frac{1}{8}?$$ АБВГД $$(-6;-4]$$$$(-4;-2]$$ $$(-2;0]$$$$(0;2]$$ $$(2;4]$$ Решение: $$2^x=2^{-3}Rightarrow x=-3in (-4;-2]$$ Ответ: Б. Задание 8 Сума градусних мір двох кутів паралелограма дорівнює $$150^{circ}.$$ Знайдіть градусну міру більшого кута паралелограма. АБВГД $$75^{circ}$$ $$95^{circ}$$$$105^{circ}$$$$115^{circ}$$$$120^{circ}$$ Решение: Сумма углов параллелограмма $$ABCD$$ равна $$360^{circ}.$$ $$measuredangle A+measuredangle B+measuredangle C+measuredangle D=360^{circ}$$ $$measuredangle A=measuredangle C,measuredangle B=measuredangle D, measuredangle A+measuredangle D=measuredangle B+measuredangle C=180^{circ}$$ $$measuredangle A=measuredangle C=frac{150^{circ}}{2}=75^{circ}Rightarrow measuredangle B=measuredangle D=180^{circ}-75^{circ}=105^{circ}$$ Ответ: В. Задание 9 Обчисліть $$log_{3}18-log_{3}2.$$ АБВГД2 3$$log_{3}16$$ 6 9 Решение: $$log_{3}18-log_{3}2=log_{3}frac{18}{2}=log_{3}3^2=2$$ Ответ: А. Задание 10 До кола проведено дотичну $$AB$$ ($$B$$ - точка дотику) та січну...

ВНО 2010 по математике [задания 13-18]

Задание 13 Спростіть вираз $$left ( 1-cos^2alpha right )text{ctg}^2alpha.$$ АБВГД $$cos^2alpha$$ $$sin2alpha$$ $$frac{sin^4alpha}{cos^2alpha}$$$$sin^2alpha$$ $$text{tg}^2alpha$$ Решение: $$left ( 1-cos^2alpha right )text{ctg}^2alpha=sin^2alphacdot frac{cos^2alpha}{sin^2alpha}=cos^2alpha$$ Ответ: А. Задание 14 Обчисліть площу сфери, діаметр якої дорівнює 12 см. АБВГД $$36pi$$ см2$$72pi$$ см2$$144pi$$ см2$$288pi$$ см2$$576pi$$ см2 Решение: $$S=4pi R^2=4pi cdot 6^2=144pi$$ Ответ: В. Задание 15 Пасічник зберігає мед в однакових закритих бідонах. Їх у нього дванадцять: у трьох бідонах міститься квітковий мед, у чотирьох - мед із липи, у п'яти - мед із гречки. Знайдіть імовірність того, що...

ВНО 2010 по математике [задания 19-24]

Задание 19 Якому з наведених проміжків належить число $$sqrt{30}?$$ АБВГД (1;2) (2;3) (3;4) (4;5) (5;6) Решение: $$1^4=1, 2^4=16, 3^4=81Rightarrow 2=sqrt{16}<sqrt{30}<sqrt{81}=3$$ $$sqrt{30}in (2;3)$$ Ответ: Б. Задание 20 На одному з рисунків зображено ескіз графіка функції $$y=3^{-x}.$$ Укажіть цей рисунок.    Решение: $$f(x)=3^{-x}=(frac{1}{3})^x$$ - убывающая показательная функция с графиком Д Ответ: Д. Задание 21 На рисунку зображено прямокутник $$ABCD$$ і рівносторонній трикутник $$ABK,$$ периметри яких відповідно дорівнюють 20 см і 12 см. Знайдіть периметр п'ятикутника $$AKBCD.$$ АБВГД 23 см 24 см 26 см 28 см32 см Решение: Т.к. треугольник равносторонний, то...

ВНО 2010 по математике [задания 25-30]

Задание 25 На рисунку зображено ескіз графіка функції $$y=ax^2+bx+c.$$Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів $$a, b, c.$$ АБВГД$$left{begin{matrix} a<0,\ b<0, \ c=0. end{matrix}right.$$$$left{begin{matrix} a>0,\ b<0, \ c>0. end{matrix}right.$$$$left{begin{matrix} a>0,\ b>0, \ c=0. end{matrix}right.$$$$left{begin{matrix} a<0,\ b>0, \ c<0. end{matrix}right.$$$$left{begin{matrix} a<0,\ b>0, \ c=0. end{matrix}right.$$ Решение: $$y=ax^2+bx+c$$ - парабола. при $$a>0$$ ветви параболы направлены вверх, при $$a<0$$ - вниз. Так как ветви нашей параболы направлены вниз, то $$a<0$$ если $$a$$ и $$b$$ с одинаковыми...

ВНО 2010 по математике [задания 31-36]

Решение тестовых заданий 31-36 ВНО (ЗНО) - 2010 по математике. Основное тестирование. 1 сессия.