Векторний добуток векторів

Векторний добуток векторів

Векторним добутком векторів $$\vec{a}$$ і $$\vec{b}$$ називається вектор $$\vec{b}$$, який задовольняє наступним умовам:

  1. $$|\vec{c}|=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\sin\left ( \widehat{\vec{a},\vec{b}} \right ),\;\sin\left ( \widehat{\vec{a},\vec{b}} \right )=\sin\phi\geqslant 0, \;0\leqslant \phi\leqslant \pi$$
  2. $$\vec{c}\perp\vec{a},\;\vec{c}\perp\vec{b}$$
  3. $$\vec{a},\;\vec{b},\;\vec{c}$$ утворюють праву трійку векторів (див. рисунок)

Позначається: $$\vec{c}=\vec{a}\times \vec{b},\;\vec{c}=[\vec{a},\vec{b}]$$

Властивості векторного добутку:

  1. $$\left [\vec{b},\vec{a} \right ]=-\left [ \vec{a},\vec{b} \right ]$$.
  2. $$\left [ \vec{a},\vec{b} \right ]=0$$, якщо $$\vec{a}\parallel \vec{b}$$ або $$\vec{a}=0$$, або $$\vec{b}=0$$.
  3. $$\left (\lambda\vec{a} \right )\times \vec{b}=\vec{a}\times\left (\lambda\vec{b} \right )=\lambda\left (\vec{a}\times\vec{b} \right )$$.
  4. $$\vec{a} \times \left (\vec{b}+\vec{c} \right )=\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a}\times\vec{c}$$.
  5. $$\vec{a} \times \vec{b}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} &\vec{k} \\ x_{a} &y_{a} & z_{a}\\ x_{b} &y_{b} & z_{b} \end{vmatrix}$$, якщо $$\vec{a}=\left \{ x_{a}, y_{a} , z_{a} \right \},\;\vec{b}=\left \{ x_{b},y_{b}, z_{b} \right \}$$.
  6. Геометричний смисл векторного добутку полягає в тому, що його модуль чисельно дорівнює площі паралелограма, побудованого на векторах $$\vec{a}$$ і $$\vec{b}$$.

Приклад. Знайти $$\vec{a}\times\vec{b}$$, якщо $$\vec{a}=\left \{ 2;5;1 \right \},\;\vec{b}=\left \{ 1;2;-3 \right \}$$

Розв’язування.

Знайдемо визначник третього порядку:

$$\vec{a} \times \vec{b}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} &\vec{k} \\ 2 &5 & 1\\ 1 &2 & -3 \end{vmatrix}=\vec{i}\begin{vmatrix} 5 & 1\\ 2 & -3 \end{vmatrix}-\vec{j}\begin{vmatrix} 2 & 1\\ 1 & -3 \end{vmatrix}+\vec{k}\begin{vmatrix} 2 & 5\\ 1 & 2 \end{vmatrix}=-17\vec{i}+7\vec{j}-\vec{k}$$

Приклад. Обчислити площу трикутника з вершинами в точках $$A(2;2;2),\;B(4;0;3),\;C(0;1;0)$$.

Розв’язування.

$$\overrightarrow{AC}=\left \{ -2;-1;-2 \right \},\;\overrightarrow{AB}=\left \{ 2;-2;1 \right \}$$

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}=\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} &\vec{k} \\ -2 &-1 & -2\\ 2 &-2 & 1 \end{vmatrix}=-5\vec{i}-2\vec{j}+6\vec{k}$$

$$|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}|=\sqrt{(-5)^2+(-2)^2+6^2}=\sqrt{65}$$

$$S=\frac{1}{2}|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}|=\frac{\sqrt{65}}{2}$$

Приклад. Довести, що вектори $$\vec{a}(7;-3;2),\;\vec{b}(3;-7;8),\;\vec{c}(1;-1;1)$$ компланарні.

Розв’язування.

Знайдемо визначник з цих векторів, і, якщо він дорівнює нулю, то вектори компланарні
$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1\\ 3 & -7 & 8\\ 7 & -3& 2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1\\ 0& -4 & 5\\ 0& 4& -5 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} -4 & 5\\ 4& -5 \end{vmatrix}=0$$

Приклад. Знайти площу паралелограма, побудованого на векторах $$\vec{a}+3\vec{b},\;3\vec{a}+\vec{b}$$, якщо $$|\vec{a}|=|\vec{b}|=1,\;\left (\widehat{\vec{a},\vec{b}} \right )=\frac{\pi}{6}.$$

Розв’язування.

$$\left (\vec{a}+3\vec{b} \right )\times\left (3\vec{a}+\vec{b} \right )=3\vec{a}\times\vec{a}+\vec{a}\times\vec{b}+9\vec{b}\times\vec{a}+3\vec{b}\times\vec{b}=$$

$$=-\left ( \vec{b}\times\vec{a} \right )+9\left (\vec{b}\times\vec{a} \right )=8\left (\vec{b}\times\vec{a} \right )$$

$$S=8\left |\vec{b}\times\vec{a} \right |=8|\vec{b}|\times|\vec{a}|\sin\left (\widehat{\vec{a},\vec{b}} \right )=8\cdot1\cdot\sin\frac{\pi}{6}=8\cdot\frac{1}{2}=4.$$

Поделиться

Больше материалов

Рівняння кривих другого порядку. Коло. Еліпс

Коло Аналітично коло є геометричним місцем точок площини, відстань яких до заданої точки $$C(a,b)$$ є постійною і дорівнює...

Система «площина — пряма лінія» у просторі

Згадаємо теоретичні матеріали: Рівняння площини у просторі, Різні види рівняння прямої у просторі, Взаємне розташування двох прямих у просторі.

Пряма лінія на площині

Рівняння лінії в системі координат Всякій лінії на площині $$XOY$$, яка розглядається як геометричне місце точок, відповідає деяке рівняння,...

Мішаний добуток векторів

Мішаний добуток векторів Мішаним добутком векторів $$vec{a},;vec{b},;vec{c}$$ називається число, що дорівнює скалярному добутку вектора $$vec{a}"$$ на вектор, який...

Питання існування розв’язків систем лінійних рівнянь

Розглянемо систему лінійних рівнянь СЛР в загальному вигляді $$left{begin{matrix} a_{11}x_{1} & + & a_{12}x_{2} &...

Материалы по теме

6-10 задания пробного ЗНО 2015

Решение с 6 по 10 задание пробного ЗНО 2015 по математике..

Пробное ЗНО 2014 по математике. Задание 9

Решение 9 задания пробного ЗНО 2014 по математике..

ЗНО 2013 по математике (2 сессия). 23 задание

В прямоугольной системе координат на плоскости даны векторы $$vec{a}(3;4)$$ и $$vec{b}(-2;2).$$ Каждому...

ЗНО 2013 по математике (2 сессия). 15 задание

На координатной плоскости $$xy$$ изображена окружность, центр которой совпадает с началом координат...

ЗНО 2013 по математике (1 сессия). 22 задание

Задание 22 У прямокутній системі координат на площині...

Мішаний добуток векторів

Мішаний добуток векторів Мішаним добутком векторів $$vec{a},;vec{b},;vec{c}$$ називається...

Скалярний добуток векторів

Скалярний добуток векторів Скалярним добутком векторів $$vec{a}$$ і...

Вступні означення, зміст та властивості лінійних операцій над векторами

Вектором називається направлений відрізок (упорядкована пара точок)....

Системи координат

Для визначення положення довільної точки використовуються різні системи координат. Положення точки у...

Питання існування розв’язків систем лінійних рівнянь

Розглянемо систему лінійних рівнянь СЛР в загальному вигляді