В данном разделе собраны материалы по высшей матемактике

Аналитическая геометрия

Система "площина - пряма лінія" у просторі

Згадаємо теоретичні матеріали: Рівняння площини у просторі, Різні…
Аналитическая геометрия

Взаємне розташування двох прямих у просторі

Згадайте різні види рівняння прямої на площині та у просторі,…
Аналитическая геометрия

Різні види рівняння прямої у просторі

Пропонуємо згадати види рівняння прямої на площині. Загальне…
Аналитическая геометрия

Рівняння площини у просторі

Виклад теорії ведеться на векторній основі, що не тільки ефективно…
Нахождение производных

Логарифмическое и параметрическое дифференцирование

Логарифмическое дифференцирование (2 способа). Параметрическое дифференцирование. Примеры.
Аналитическая геометрия

Приведення рівнянь ліній другого порядку до канонічного виду

Загальне рівняння лінії другого порядку Загальне рівняння лінії…
Нахождение производных

Производная неявной функции

Алгоритм нахождения производной неявной функции. Примеры..
Аналитическая геометрия

Криві другого порядку. Парабола

Парабола є незамкненою лінією, що складається із однієї гілки. Аналітично…
Аналитическая геометрия

Криві другого порядку. Гіпербола

Гіпербола складається із двох гілок незамкнених кривих. Аналітично…
Аналитическая геометрия

Рівняння кривих другого порядку. Коло. Еліпс

Коло Аналітично коло є геометричним місцем точок площини, відстань…
Аналитическая геометрия

Пряма лінія на площині

Рівняння лінії в системі координат Всякій лінії на площині ,…
Линейная Алгебра

Мішаний добуток векторів

Мішаний добуток векторів Мішаним добутком векторів називається…