Задание 19 (Коло. Канонічний вид)

Перед розв’язуванням завдання рекомендуємо ознайомитися з теорією: Рівняння кривих другого порядку. Коло; Приведення рівнянь ліній другого порядку до канонічного виду; Формули скороченого множення та іншими прикладами приведення до канонічного виду: Еліпс; Гіпербола; Парабола.

Завданння

Привести до канонічного виду рівняння кола

$$2x^2+2y^2-3x+4y+2=0.$$

Розв’язування:

Те, що це коло, видно із рівності коефіцієнтів при квадратах невідомих.

Поділимо всі члени рівняння на 2:

$$x^2+y^2-\frac{3}{2}x+2y+1=0.$$

Згрупуємо члени, що містять лише $$x$$ і лише $$y$$, і доповнимо їх до повних квадратів:

$$x^2-\frac{3}{2}x+y^2+2y+1=0$$

$$\left (x^2-2\cdot\frac{3}{4}x+\left ( \frac{3}{4} \right )^2 \right )-\left ( \frac{3}{4} \right )^2+\left (y^2+2y+1 \right )=0$$

$$\left (x-\frac{3}{4}\right )^2+\left (y+1\right )^2=\frac{9}{16}$$

Отже, маємо канонічне рівняння кола. Центром буде точка $$C\left ( \frac{3}{4};-1 \right )$$, а радіус $$R=\frac{3}{4}$$.

Поделиться

Больше заданий

Задание 37 («Готуємось до ЗНО» №40.25)

В рамках подготовки к ДПА и ЗНО предлагаем Вашему вниманию геометрическое задание на соответствие логических пар, взятое из пособия "Математика: Комплексна підготовка...

Задание 18 (расстояние от точки до прямой)

Найти расстояние от точки $$M(1;2)$$ до прямой $$20x-21y-58=0$$. Советуем повторить пройденный материал. Решение:

Задание 63 (наименьшее сечение куба)

Найдите наименьшее значение площади сечения куба со стороной 1, проходящего через его диагональ.

Задание 30 (найти значение разности арктангенсов)

В рамках подготовки учеников 11 класса к ГИА (ДПА) или ВНО (ЗНО) предлагаем задание на вычисление значения разности арктангенсов.

Задание 52

Задание на доказательство. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение..

Материалы по теме

Система «площина — пряма лінія» у просторі

Згадаємо теоретичні матеріали: Рівняння площини у просторі, Різні види рівняння прямої у...

Взаємне розташування двох прямих у просторі

Згадайте різні види рівняння прямої на площині та у просторі, взаємне розташування...

Різні види рівняння прямої у просторі

Пропонуємо згадати види рівняння прямої на площині. Загальне...

Задания 33-35 (составить уравнение плоскости)

Предлагаем Вашему вниманию 3 задания по аналитической геометрии на составление уравнения плоскости...

Задание 32 (расстояние от точки до плоскости)

Найти расстояние от точки $$M(3; 5; -8)$$ до плоскости $$6x - 3y + 2z - 28 = 0$$.

Рівняння площини у просторі

Виклад теорії ведеться на векторній основі, що не тільки ефективно гарантує засвоєння...

Задание 23 (Найпростіший вид лінії другого порядку)

Привести до найпростішого виду рівняння лінії другого порядку $$3y^2+5x+6y+13=0$$. Визначити вид і...

Задание 22 (Канонічний вид кривої другого порядку)

Рівняння лінії другого порядку $$x^2-y^2-4x+2y+7=0$$ привести до найпростішого виду.

Задание 20 (Крива другого порядку. Канонічний вид)

Рівняння лінії другого порядку $$9x^2+16y^2-90x+32y+97=0$$ привести до канонічного виду. Визначити тип і...

Приведення рівнянь ліній другого порядку до канонічного виду

Загальне рівняння лінії другого порядку Загальне рівняння лінії...

Криві другого порядку. Парабола

Парабола є незамкненою лінією, що складається із...

Криві другого порядку. Гіпербола

Гіпербола складається із двох гілок незамкнених кривих. Аналітично це геометричне місце точок...